top of page

CIGYDD

BUTCHER

CIGYDDION O FRI

JONES AI FAB.png

CIGYDDION O FRI

QUALITY BUTCHERS

Busnes Teuluol yng nghanol Llanrwst yng Ngogledd Cymru, sydd wedi ennill nifer o bencampwriaethau a gwobrau.  Cafodd y busnes ei sefydlu ym 1991 ac mae'n cael ei redeg gan y tad a'r mab, Arwel a Llion Jones.  "Ein nod yw gwerthu cig o'r ansawdd gorau drwy gydweithio'n agos gyda ffermwyr lleol".  Mae'r busnes wedi sicrhau enw da rhagorol am arbenigo mewn Cig Eidion Cymreig a Chig Oen Cymreig â Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI).  Rydym yn falch iawn o arddangos cynnyrch gwych o Gymru.

A Family Business in the heart of Llanrwst, North Wales, which has won several championships and awards. Established in 1991 the business is run by father and son duo Arwel and Llion Jones, “we aim to sell the best quality meat and produce by working closely with local farmers”. The business has earned a great reputation in specialising in PGI Welsh Black Beef and PGI Welsh Lamb. We are very proud to showcase fantastic welsh produce.

bottom of page